Bytová výstavba v Novej Dedinke

V projekte lastovičky sme realizovali bytovú výstavbu.